Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

thisnonsense
10:41
8039 779d 500
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
10:41
thisnonsense
10:41
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialoveproof loveproof
thisnonsense
10:40
8119 da35 500
Reposted fromloveproof loveproof
thisnonsense
10:39
8389 d8a6 500
Reposted fromloveproof loveproof
10:39
6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk vialoveproof loveproof
thisnonsense
10:36
0538 181a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
10:36
4819 c097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
10:36
4821 4384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
10:35
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
10:34
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
thisnonsense
10:34
9157 2602
Reposted fromsavatage savatage viaszalony-virus szalony-virus
thisnonsense
10:32
Każda kobieta w swoim życiu trafiła na laskę, która ją wykorzystała. Olała. Wyrzuciła nie wiadomo dlaczego ze swojego życia. Koszmarnie obrobiła dupę. Zniszczyła reputację. KAŻDA. I każda kobieta sama kiedyś była podła dla innej laski.
— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/08/16/notka-ktora-wkurwi-kobiety/
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus

September 17 2018

thisnonsense
16:17
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
thisnonsense
16:16
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetnothingg sweetnothingg
16:15
thisnonsense
16:13
thisnonsense
16:06
2014 9de5 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viawalkthemoon walkthemoon
thisnonsense
16:05
thisnonsense
16:04
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl