Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

thisnonsense
13:57
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaanetaxx aanetaxx
thisnonsense
13:57
3431 88bb
Reposted fromsokoke sokoke viaaanetaxx aanetaxx
thisnonsense
13:56
Podobno "mąż i żona - od Boga przeznaczona". Czy to piękne i stare przysłowie jest naprawdę słuszne? Przecież gdyby tak było, nie widzielibyśmy tylu bezsensownych małżeństw wokoło. Raczej można by pobożnie westchnąć, że "kogo Bóg chce pokarać, temu rozum odbiera...".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viaaanetaxx aanetaxx
thisnonsense
13:56
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaanetaxx aanetaxx
thisnonsense
13:55
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...
thisnonsense
13:55
Kobiety mają swoje wewnętrzne, tajemnicze życie i mogą popełniać czyny całkowicie niezrozumiałe dla mężczyzn.
— Sherlock Holmes
Reposted fromarizonadream arizonadream viadlaczegonie dlaczegonie
thisnonsense
13:55
Bo magia miłości polega również na tym, że uczucie przychodzi do nas nieoczekiwanie. I to nieprawda, że pierwsza miłość jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawsze, jego zdaniem, ta ostatnia. Ale każda z tych przeżywanych po drodze do "najważniejszości" tej ostatniej się przyczynia.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viadlaczegonie dlaczegonie
thisnonsense
13:52
5699 bdd4
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
thisnonsense
13:52
5697 7792
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
thisnonsense
13:52
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viadlaczegonie dlaczegonie
thisnonsense
13:51
7489 9026
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
13:49
8066 1335
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
13:48
thisnonsense
13:48
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
thisnonsense
13:47
3438 928d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaclerii clerii
13:47
7373 4b88 500
Reposted fromnosmile nosmile viaclerii clerii
thisnonsense
13:46
2297 438b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaclerii clerii
thisnonsense
13:45
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaclerii clerii
thisnonsense
13:45
9857 c6b5 500
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
thisnonsense
13:44
Masz zapach spełniających się marzeń.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl