Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

thisnonsense
20:45
Za każdym razem kiedy słysze jego imię to tak, jakby ktoś kopnął mnie prosto w serce.
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viajeannes jeannes
thisnonsense
20:44

„ faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby ”

— ja do O. , słowa niewypowiedziane
thisnonsense
20:42
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadeeper deeper
thisnonsense
20:42
9339 ea63
thisnonsense
20:40

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaBulldozed Bulldozed
thisnonsense
20:40
2370 acde
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaBulldozed Bulldozed
thisnonsense
20:39
4539 4e22
Reposted fromkajagie kajagie viadlaczegonie dlaczegonie
thisnonsense
20:38
2333 60d8
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
thisnonsense
20:38
2558 1687
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
thisnonsense
20:37
9785 8cdb
Reposted frommslexi mslexi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
thisnonsense
20:37
drogi Wszechświecie, rzucam Ci wyzwanie.
Reposted fromawaken awaken viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
thisnonsense
20:37
0306 f700
thisnonsense
20:36
thisnonsense
20:35
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viablaackcoffee blaackcoffee
20:35
6147 2914
Reposted fromamatore amatore viablaackcoffee blaackcoffee
20:35
thisnonsense
20:33
9874 d6c6
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
thisnonsense
20:30
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
thisnonsense
20:25
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaGeniusz Geniusz
thisnonsense
20:23
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl